ZAREJESTRUJ SIĘ

Imię i nazwisko, Telefon

Adres email

Numer PESEL

Adres: Kod pocztowy, Miasto, ulica, nr domu

(Wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu dla potrzeb niezbędnych w procesie rejestracji w Klubie Betterware zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883.

 

Brak możliwości komentowania